Blekinge arboristtjänst AB

Beskärning

Trädbeskärning i Ronneby, Karlskrona och Karlshamn med omnejd - 

Flera olika beskärningstekniker kan användas för att ge trädet en önskad funktion eller utseende. Det kan vara ett alternativ till fällning om man tycker att trädet är för stort, det kan förebygga konflikter med infrastruktur och minimera risker så som fallande grenar eller haveri i trädkronan. Viss beskärning så som hamling bevarar ett viktigt kulturarv.

Kronreducering

Med en så kallad kronreducering minskas kronans storlek, med vår kompetens anpassas kronreduceringens mängd för att trädet fortsatt ska må bra och se bra ut. 

Avlastningsbeskärning

Avlastningsbeskärning minskar tyngd i utsatta delar av kronan samt minskar vindfånget. Mycket erfarenhet krävs för att kunna göra en korrekt avlastningsbeskärning som inte stressar trädet så pass att det tar onödigt stor skada, eller kompenserar den förlorade bladmassan i för stor grad och gör problemet större än det var tidigare.

Säkerhetsbeskärning

Säkerhetsbeskärning innebär att man avlägsnar de döda grenar som är potentiellt farliga för personer eller byggnader. En arborists klättertekniker gör att det går att nå alla grenar.

Begär offert