Blekinge arboristtjänst AB

Rådgivning och konsultation

Vi innehar kompetensen, utbildningen och erfarenheten som krävs för att göra flera olika typer av konsulttjänster.

En okulär besiktning med åtgärdsförslag, eller en riskbedömning enligt TRAQ (Tree risk assesment qualification) är en vanlig och prisvärd konsulttjänst som ger bra inblick i hur ni behöver förhålla er till era träd. Vi erbjuder även avancerade bedömningar med mätverktyg så som resiostograf för att få djupare inblick i rötförlopp i träd, eller bedömning av andra eventuella risker.

Vi utför trädvärderingar enligt alnarpsmetoden vid till exempel skadegörelse av era träd.

Vi kan även göra trädinventeringar och hjälpa er upprätta trädvårdsplaner som ger en långsiktig plan åt ert trädbestånd, vilka träd bör vara kvar? Vilka kan fällas för att ge andra bättre levnadsmiljö, och vilka träd är lämpliga att plantera i framtiden? Dessa frågar besvara vi gärna i en trädvårdsplan.

Få offert